خدمات رنگ پودری – الکترواستاتیک
تهران ، کیلومتر 17 جاده مخصوص ، کیلومتر 5 جاده اندیشه ، شهرک صنعتی زاگرس
شنبه-پنج شنبه: 07:00 - 16:00
ساعات پاسخگویی